290.700,- fra FIAS Proff Miljøfond i 2021

1. juni 2021

FIAS deler i år ut 290.700 fra FIAS Proff Miljøfond. 11 av 13 søknader fikk tilsagn på hele eller deler av søknaden.

Følgende har fått tilskudd fra FIAS Proff Miljøfond i 2021:

  1. Rendalen kommune, kr. 10.000,- for premiering til deltagere som er med å rydder søppel.
  2. Tynset kommune v/Skolekontoret, kr. 32.500,- for innkjøp av undervisningsmateriell fra Gjenbruksgjengen for barnehage og småskole.
  3. Tolga kommune v/Kulturskolen, kr. 50.000,- til teaterforestillingen «Mirandas siste stikk».
  4. Røros Il, kr. 35.700 til innkjøp av avfallsbeholdere
  5. Ungdomsrådet i Fjellregionen, kr. 50.000,- til prosjektet «Fjellungdom i klimaskiftet».
  6. Engerdal kommune, kr. 9.500,- for innkjøp av komposteringsutstyr for matavfall til to barnehager
  7. Tufsingdalen bondelag, kr. 50.000,- for etablering av oppsamlingsplass for landbruksplast
  8. Alvdal hagelag, kr. 13.000,- for leie av foredragsholder.
  9. Livestock, kr. 20.000,- for leie av kursholder og forprosjekt for gjenbrukbare øl-glass.

I tillegg søkte Heg IL på Røros og Vingelen bondelag om støtte for å rydde søppel. Disse søknadene er også innvilget, og finansieres via avsetninger fra fjorårets miljøfond og strandryddeaksjonen. Også i år settes det av 20.000,- fra fondet til ryddeaksjoner som ikke dekkes av den nasjonale strandryddeaksjonen.

FIAS Proff Miljøfond ble etablert i 2016, og hvert år settes det av 10% av overskuddet fra næringsrenovasjonen i FIAS. I løpet av 5 år er det tilført 1.096.197,- til fondet, og det er gitt tilskudd på over 1 million til ulike miljøtiltak i Fjellregionen.