FIAS har fått ny daglig leder

6. august 2021

Ole Solvang er fra 1.august ansatt som ny daglig leder i FIAS.

Ole ble ansatt som driftssjef i FIAS 1.april 2019, og fikk fra starten nok å gjøre med innføring av ny renovasjonsordning og dunker til alle i Fjellregionen.

Han er opprinnelig fra Alvdal, men etter at han flyttet tilbake til Fjellregionen er han bosatt på Tynset. Som driftssjef har han vært fungerende daglig leder siden Jan Otto Saur sluttet 1.juni.

Ole ser på FIAS som en viktig miljøaktør i Fjellregionen, og vil fortsette å arbeide for å gjøre Fjellregionen avfallsfri. Målet er minst mulig forsøpling og mest mulig gjenvinning av avfall. Han vil også ha fokus på å legge til rette for at ansatte skal oppleve trivsel og arbeidsglede i hverdagen.