FIAS medeier i biogassanlegget Ecopro AS

5. juli 2023

FIAS er glad for å kunngjøre at vi har kjøpt en andel i Ecopro AS, selskapet som vi i dag leverer alt matavfall fra Fjellregionen til. Kjøpet ble enstemmig vedtatt på Generalforsamlingen den 5. mai 2023 og vi har nå sikret oss en eierandel på 3,35% med en kjøpesum på kr 3,5 millioner.

Vi har valgt å investere i Ecopro AS for å styrke samarbeidet og videreutvikle våre bærekraftige løsninger innen avfallshåndtering. Ecopro omvandler matavfall og slam til verdifulle og nyttige produkter som gjødsel og biogass. Som en av de ledende aktørene innen biogassproduksjon i Norge siden 2008, har Ecopro etablert seg som en pålitelig og innovativ partner.

Gjennom dette kjøpet styrker vi FIAS sin posisjon som et selskap som aktivt bidrar i bærekraftige prosjekter. Vi er stolte av å være en del av Ecopro AS sammen med andre avfallsselskap i midt-norge og ser frem til å bidra til videre vekst og utvikling.

FIAS er dedikert til å levere effektive og miljøvennlige avfallsløsninger til kommuner, innbyggere og næring i Fjellregionen. Dette kjøpet understreker vår forpliktelse til å ta i bruk nye teknologier og metoder som bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med Ecopro AS, og vi er overbevist om at vår investering vil skape verdier og positive miljøeffekter.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Ole Solvang
Daglig leder
FIAS (Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS)
Mob. 482 08 995