Loppemarked og bruktutsalg – søke om støtte

4. november 2023

Avfallsbransjen jobber for at ting skal brukes lengst mulig før de leveres til gjenvinning. Loppemarkeder og bruktutsalg er viktig for gjenbruk og lokal økonomi. Derfor gir FIAS støtte til arrangement som bidrar til ombruk, avfallsreduksjon og gjenvinning.

Skal du arrangere loppemarked, gjenbruksdag o.l kan du søke om engangsstøtte.

Drifter du bruktutsalg eller årlig loppemarked/arrangement kan det søkes om sponsing.

Tildeling av engangsstøtte

Bruktmarked, loppemarked og arrangement som bidrar til ombruk eller gjenvinning, og som gjennomføres i en av eierkommunene til FIAS, kan få støtte på kr 1.000.

Send oss en henvendelse med informasjon om arrangementet og kontonummer før eller etter arrangementet.

Årlig sponsing

  • Større årlige arrangement som bidrar til ombruk, avfallsreduksjon eller gjenvinning kan søke om sponsormidler for avfallshåndtering på kr 2.500 per år.
  • Bruktutsalg, både bedrifter og organisasjoner som drifter slike, kan søke om sponsormidler for avfallshåndtering på kr 2.500 per år.

Send oss en henvendelse med informasjon om arrangementet eller bruktutsalget, org.nr. og kontonummer.