Sortering på åtte språk

20. oktober 2020

For å legge til rette for best mulig kildesortering i Fjellregionen har vi, i samarbeid med lokal oversetter Mahnaz Moayeri, fått oversatt vår kildesorteringsguide til åtte språk.

Språkene er valgt ut i samarbeid med voksenopplæringssentrene i regionen. De har erfaring med hvilke språk som har behov for informasjon på sitt eget språk. Deretter har Mahnaz brukt sine oversettere til å utarbeide sorteringsguiden vår på språkene arabisk, engelsk, farsi, fransk, polsk, russisk, somali og tigrinja.

Her kan du laste ned Sorteringsguide for Fjellregionen.