Takk for et godt sorteringsår!

20. desember 2021

Da er snart 2021 unnagjort, og det har vært et interessant år med innkjøring av ny renovasjonordning med dunker i Fjellregionen. I tillegg har vi alle hatt en mer usikker hverdag enn før, og det har krevd sitt av oss alle.

Det er nå 15 måneder siden Fias innførte dunker for henting av matavfall, restavfall, Papp og papir, emballasje av glass og metall og plastemballasje. Matemballasje i grønne poser kastes i dunken med grønt lokk. Flere poser til mat og plast emballasje kan du så langt hente i 27 dagligvarebutikker i regionen i tillegg til kommunens servicetorg og våre gjenvinningsstasjoner.

Takket være godt samarbeid med dere innbyggere i hele Fjellregionen så får vi nå til enda mere kildesortering for miljøet og for framtida!

FIAS har i høst gjennomført en plukkanalyse av restavfallet sammen med 8 andre avfallsselskap i midt-Norge. Resultatet av analysen av restavfall samlet inn på rute fra husholdninger var veldig bra, vi er faktisk blant de beste til å sortere ut matavfall når vi sammenligner oss med de andre selskapene som var med i analysen. Bra jobba alle sammen!

Året har vært utfordrende med korona, karantene og nedstenging av samfunnet. Vi I FIAS har takket være dyktige medarbeidere klart å opprettholdt alle ruter og unngått at mange har havnet i karantene og dermed avlyste ruter.

Vi vil ønske dere alle – både innbyggere, ansatte og eiere – en riktig god jul, og et enda bedre nytt år!