Undervisningsopplegg om miljø

Er du på jakt etter undervisningsopplegg for barn i barnehage eller skole?

14. august 2019

Vi samarbeider med LOOP Miljøskole som lager gratis undervisningsressurser for skoler og barnehager, tilpasset gjeldende læreplaner.

Gjennom deres opplegg kan lærere og pedagogiske ansatte lære barn og unge om hvordan og hvorfor vi kildesorterer, hva som skjer med avfallet og hvorfor dette er viktig for å ta vare på ressursene vi bruker. LOOP Miljøskole gir barn og unge et forhold til hvor mye ressurser og klimautslipp som går med fra noe lages, til de har det i hjemmene sine og til det kastes som avfall. Dette er nøkkelen for å gi dem en dypere forståelse for hvordan de ulike valgene de gjør hver dag kan ha positive eller negative ringvirkninger.

Undervisningsopplegg fra LOOP

LOOP Miljøskole tilbyr gratis oppgavehefter og lærerveiledning til skoler og barnehager i Fjellregionen. Du kan bestille gratis undervisningsmateriell fra LOOP Miljøskole.

Her finner du oppgaver og filmer for ungdom som kan lastes ned.

Undervisningopplegg og hefter fra loop miljøskole