Nå har vi begynt å tømme dunker

5. september 2020

Denne uka var det oppstart av ny renovasjonsordning, og vi har hentet inn det første kildesorterte matavfallet.

– «Vi er spent på å se hvor mange som begynner å sortere matavfall med det samme, for dette betyr jo endrede vaner for oss alle», sier kommunikasjonssjef Hanne Maageng Olsen.

I forbindelse med oppstart av ny renovasjonsordning har FIAS kjøpt inn to nye to-kammerbiler. De erstatter den gamle to-kammerbilen fra 2014, og gir økt kapasitet for blant anna innsamling av matavfall.

to-kammer på bilen

Med to kammer på bilen kan vi samle inn to ulike avfallstyper på samme rute. Det gir kostnadseffektiv innsamling, uten at det sorterte avfallet blandes. To-kammerbilene brukes til innsamling av enten matavfall og plastemballasje, eller matavfall og papp og papir. Matavfall samles inn hver 14.dag, og så blir det plastemballasje eller papp/papir annen hver gang, dvs. hver 4.uke.

container for matavfall

På vårt hovedanlegg på Eid i Tolga kommune står det egne containere klare for å ta imot matavfallet i de grønne posene, og når containeren er full, kjøres matavfallet til Ecopro i Verdal for gjenvinning til biogass og gjødsel.

matavfall i container

Biogass fra Ecopro benyttes bla. på bussene i Trondheim, og når biogassen erstatter fossilt drivstoff, får vi en positiv klimaeffekt.

Hva skal i matavfallsdunken?