Røros

Mandag 11 – 19
Onsdag 11 – 15
Torsdag 11 – 19

Lørdagene 13/5, 3/6, 24/6, 5/8, 9/9 og 7/10 kl. 11 – 14

Åpent nå