to containere merket med FIAS Proff

Priser næringsavfall 2021

Gjennom FIAS Proff tilbyr FIAS renovasjonstjenester til bedrifter og virksomheter i Fjellregionen. Bedrifter er ikke pålagt å betale renovasjonsgebyr, men betaler for det avfallet de faktisk leverer.

18. januar 2021

Farlig avfall

Farlig avfall inneholder stoffer som kan skade mennesker og dyr, og føre til alvorlig forurensning.  Det må derfor ikke blandes med annet avfall, men leveres til gjenvinningsstasjonen for forsvarlig behandling. Da unngår vi at de miljøfarlige stoffene havner på avveie, og vi kan sørge for at de taes ut av kretsløpet. Elektrisk og elektronisk avfall […]
21. juli 2020
Utlevering av dunker i SOllia

Utlevering av avfallsdunker

Arbeidet med utlevering av dunker er i full gang, og Stor-Elvdal kommune er først ut. Bildet viser Preben Negård og Tore Gorostuen, som setter ut dunker i Sollia. Foto:Jo Øvergård.

6. mai 2020
Fire dunker med skur og renovasjonsbil

Takk for all den positive responsen

Når det til høsten blir omfattende endringer i renovasjonsordningen i Fjellregionen, er det antagelig den største endringen på 20 år når det betyr endring i kjøkkenbenker og oppkjørsler i hele regionen.

8. februar 2020

Vanlige spørsmål

Hva betyr den nye renovasjonsordningen for meg? Her kan du lese om den nye renovasjonsordningen som innføres høsten 2020. Hvorfor kan jeg ikke levere sortert plast på retur/hyttepunktet? FIAS betjener et stort geografisk område, med spredt bebyggelse. Gjenvinning av plast er et tiltak for å spare olje, og vi mener at det ikke er hensiktsmessig […]
12. desember 2018

Returpunkt

Hytteeiere kan levere følgende typer sortert avfall på returpunktene: Papp, kartong og papir Glass- og metallemballasje På returpunktene er det også container for det daglige restavfallet fra hytta. Returpunktene finansieres over renovasjonsgebyret, og kan derfor ikke benyttes av bedrifter og andre virksomheter som ikke betaler kommunalt renovasjonsgebyr. Kart over returpunkter
14. november 2018
På gjenvinningsstasjonen kan du få hjelp til å sortere

Gjenvinningsstasjoner

Vi har en gjenvinningsstasjon i alle de 10 kommunene vi betjener. Du kan bruke hvilken stasjon du vil, dersom åpningstiden for den nærmeste ikke passer for deg. Åpningstider og kart Gjenvinningsstasjonene har faste åpningstider hele året, og lørdagsåpent enkelte lørdager i sommerhalvåret. Åpningstider og kart Priser Husholdninger og hytteabonnenter kan levere sortert avfall gratis, men […]
13. november 2018

Septik

Ordinær tømming inngår i en kommunal abonnementsordning, og planlagte tømminger dekkes av det kommunale gebyr. Ekstra tømminger faktureres som tilleggstjenester. FIAS tømmer også muldo/utedoer. Ta kontakt med FIAS dersom du har spørsmål om tømming, anlegg, tømmefrekvens ol. i Alvdal, Folldal, Os, Tolga eller Tynset kommune. . For henvendelser om septik-tømming i andre kommuner, ta kontakt […]
9. november 2018

Tømmekalender

Skriv inn din adresse eller gårds- og bruksnummer (gnr/bnr). Da får du opp en oversikt over de neste hentedagene for din eiendom. Du kan deretter laste ned og skrive ut tømmekalender for hele året for din eiendom. Hvis du ikke har tilgang til skriver, kan du kontakte oss så kan vi sende deg tømmeplanen for […]
9. oktober 2018

Personvernerklæring

FIAS tar personvern på alvor, for å sikre at personopplysninger for både abonnenter, kunder og ansatte behandles på en forsvarlig måte, og i tråd med gjeldene regler for innsamling og behandling av personopplysninger Informasjon om abonnenter som vi får tilgang til som en del av vår lovpålagte virksomhet er underlagt ansattes taushetsplikt, deles ikke med […]
9. mai 2018