Regler for håndtering av farlig avfall finnes i avfallsforskriftens kapittel 11. Alle virksomheter som produserer farlig avfall er forpliktet til å levere dette minst én gang i året til et firma som har tillatelse til å samle inn, motta eller behandle farlig avfall.

Det er forbudt å kvitte seg med farlig avfall på andre måter enn å levere til lovlige aktører, f.eks ved å kaste det i naturen, blande med restavfall eller helle det ut i avløpet. Det er også ulovlig for virksomheter å levere farlig avfall til ubetjente miljøstasjoner. Disse er bare beregnet på private husholdninger.

Når farlig avfall leveres, skal det deklareres. Myndighetene har satt 1.mai 2016 som frist for å ta i bruk elektronisk deklarering. Når avfallet deklareres skal det gis opplysninger om hvem som har produsert avfallet, hva slags avfall det er snakk om, mengde avfall, transportklassifisering og andre opplysninger som kan være til nytte for dem som skal håndtere avfallet videre.

Les mer om farlig avfall her, eller ta kontakt med en av våre konsulenter for å finne ut hvilken løsning som passer best for din virksomhet. 

pdfFaktaark om elektronisk deklarering

Nedenfor finner du faktaark og avfallskoder for noen vanlige typer farlig avfall: 

pdfFarlig avfall - fra nybygg og rehabilitering

pdfFarlig avfall - isolasjonsmaterialer

pdfFarlig avfall - mur og betong

pdfFarlig avfall - trevirke

pdfFarlig avfall - vinduer