Mobile gjenvinningsstasjoner

29. april 2022

I løpet av sommerhalvåret tilbyr vi mobil gjenvinningsstasjon til Kvikne, Sømådalen, Tufingdalen og Elgå slik at det blir kortere vei å kjøre avfallet for hytter og husholdninger der.

Dato og tid for mobile gjenvinningsstasjoner 2022

 • Kvikne
  • Mandagene 9/5, 27/6, 25/7, 29/8 og 26/9 kl. 14-18
 • Sømådalen
  • Lørdagene 18/6 og 3/9 kl. 9-11.30
 • Tufsingdalen
  • Lørdagene 11/6 og 10/9 kl. 9-11.30
 • Elgå
  • Lørdag 18/6 kl. 14.30-17

Den mobile gjenvinningsstasjonen består av en bil med kran og ekstra containere, og kan ta imot alle typer sortert avfall.

Større mengder (mer enn 3 kubikk/m3) må avtales på forhånd.