Nytt returpunkt på Os

19. juni 2024

FIAS ønsker å tilby så mye sortering som mulig på returpunktene i Fjellregionen. Det er et nasjonalt mål at 65% av avfallet skal gjenvinnes innen 2035. I dag er vi på omkring 40%. Vi jobber derfor med tiltak som kan øke mengden avfall som kan sendes til gjenvinning, og samtidig begrense økning i renovasjonsgebyret gjennom effektiv drift.

Bra sortering av plastemballasje og matavfall 

Returpunktet i Os sentrum ble fjor utvidet med dunker for matavfall og  plastemballasje. Det er en av 18 returpunkter hvor dette har blitt prøvd ut det siste året. Det har blitt positivt mottatt og dunkene er mye brukt, så vi fortsetter å utvide flere og flere returpunkt i hele Fjellregionen.

Feilsortering og igjensetting på returpunkt 

I hele regionen sorteres det mye feil i containere på returpunkt og det settes igjen store ting utenfor containere. Det fører til at vi må kjøre ekstra for å hente dette avfallet og det er ikke effektiv drift. Vi har derfor satt i verk tiltak for å minske feilsortering og redusere kostnadene for ekstra opprydding på returpunkter. 

Nytt returpunkt ved gjenvinningsstasjonen

Vi flytter nå returpunktene i Os sentrum og Hummelfjell til gjenvinningsstasjonen. Slik kan vi få bukt med problemet med igjensetting av avfall, og samtidig drifte mer effektivt ved å samlokalisere returpunktet med gjenvinningsstasjonnen. 

Returpunktet i Os sentrum og Hummelfjell flyttes til et nytt returpunkt ved siden av Os gjenvinningsstasjon i juni 2024.
Returpunktet i Os sentrum og Hummelfjell flyttes til et nytt returpunkt ved siden av Os gjenvinningsstasjon i juni 2024.

Kameraovervåkning 

Det nye returpunktet blir kameraovervåket slik at vi kan følge opp eventuell igjensetting av avfall utenfor containere, og vurdere å sende regning for opprydning. 

Hvordan levere riktig på et utvidet returpunkt 

  • Plastemballasje legges i en bærepose eller resirkulerbar avfallspose (maks. 10 liter) som knytes.
  • Matavfall må leveres i våre grønne bioposer som hentes gratis på de fleste matbutikker, hos kommunen eller gjenvinningsstasjonen.
  • I container for glass- og metallemballasje skal det bare være emballasje av glass eller metall.
  • Alt av papp og papir legges løst i containeren.
  • Restavfallscontaineren er for restavfall fra daglig hyttebruk. Store ting kan ikke leveres der. 

Levering av alt annet og større avfall 

Alle våre gjenvinningsstasjoner kan brukes av hytteeiere. Vi har lørdagsåpent enkelte lørdager april-oktober. For hytteeiere anbefaler vi å følge med på nettsiden vår for å planlegge besøk på hytta ved behov for levering til gjenvinningsstasjonen. Hvis åpningstidene på Os gjenvinningsstasjon ikke passer så ligger Røros gjenvinningsstasjon kun 12 minutter kjøring nordover. Der er det flere åpningsdager. Røros gjenvinningsstasjon har også ombruksavdeling slik at en kan levere inn ting som er i orden til ombruk. 

Har du spørsmål om disse endringene, ta kontakt med kundeservice på tlf. 62 49 48 00 man-fre kl. 8-15.30 eller send en e-post på firmapost@fias.no