Hvordan sorterer jeg riktig?

Sortert emballasje av glass og metall legges løst i dunken. Ikke bruk pose. Som før er det viktig å skylle emballasje, for å unngå vond lukt. Bruk kaldt vann, eller bruk oppvaskvannet du likevel skal tømme ut. Bruker du varmt vann kan det være at du bruker mer energi på rengjøring enn det vi sparer ved å gjenvinne emballasjen.

Hva skal i dunken?

Dunken med turkis lokk skal kun brukes til emballasje av glass og metall fra mat og drikke. Og her er ordet «emballasje» viktig å legge merke til. Det betyr at du ikke kan kaste drikkeglass, krystall, ildfaste former, keramikk, speil eller vindusglass i denne dunken. Det er materialer med et helt annet smeltepunkt enn glassemballasje, og selv en liten bit kan ødelegge et helt lastebillass med riktig sortert avfall.

Hvor ofte tømmes dunken?

Dunken med emballasje av glass og metall settes frem til tømming hver 12. uke, dvs. fire ganger pr. år. Her finner du tømmedatoer for din eiendom.

Hva skjer med glass- og metallemballasjen?

FIAS bruker egen bil til innsamlingen, og avfallet holdes adskilt fra annet avfall både ved innsamling, mellomlagring på Eid og omlasting for transport videre. Vi sender det til gjenvinning hos Sirkel i Fredrikstad. Sortering av glass fra metall gjøres maskinelt der. De skiller ut magnetisk og ikke-magnetisk metall, og farget og blankt glass. For at sorteringen skal fungere best mulig, bør det ikke være for små glassbiter. Du bør derfor unngå å knuse glasset når du legger det i dunken.