Hvordan kildesortere på hytta?

27. juni 2024

Plukkanalyser på returpunkt viser at mindre enn halvparten av det som leveres i containere for restavfall på returpunkt klassifiseres som restavfall. Det betyr at 50 % kunne vært kildesortert og levert til gjenvinning. Tar du med deg de gode sorteringsvanene når du reiser på hytta?


Tar med sorteringsvanene på hytta

Vi har besøkt Astrid Fiskvik på Hemstadvangen på Tynset for å ta en liten prat om kildesortering på hytta. Hemstadvangen ligger fredelig til nedenfor Grønnfjell og det er bilvei helt fram. Litt nede i veien ligger et returpunkt for restavfall, glass- og metallemballasje, og papp og papir. Siden i fjor sommer har 10 nye returpunkt blitt utvidet, og totalt 18 returpunkt i regionen har nå sortering for plastemballasje og matavfall. Det nærmeste returpunktet til Hemstadvangen, som har innført mat og plastemballasje, er i Tynset sentrum, ved gjenvinningsstasjonen.

–Siden FIAS ble etablert i 2002 har vi sortert alt på hytta, men vi skulle gjerne hatt sortering for plastemballasje og mat på det nærmeste returpunktet i Aumdalsveien, forteller Astrid.

RETURPUNKT SOM HAR INNFØRT MAT OG PLAST I FJELLREGIONEN:
Du velger fritt hvilke returpunkt som passer best for deg å bruke.
Klikk her for å se hvilke returpunkt som har innført mat og plast.
 

INFO OM ORDNING I RØROS KOMMUNE:
Røros kommune håndterer sine egne returpunkt.
Oversikt over dem finner du i denne linken til kommunekartet.
 

Hvilket system har dere for sortering?

Det er ganske enkelt å kildesortere på hytta, vi har små bøtter for restavfall og matavfall i skuffa under vasken i kjøkkenbenken. Papp og papir, plast og glass- og metallemballasje har vi ute i boden.

Tips til sorteringsbeholdere på hytta

På hytta kan du lage et kildesorteringssystem av kurver, poser og andre beholdere du allerede har, og de trenger ikke stå samlet. Sett beholderne der du har rom, kanskje kan noe henge på et dørhåndtak eller legges i en skuff. 

LEVER MATVFALL I GRØNNE BIOPOSER FRA FIAS
For å levere matavfall på returpunkt må man bruke grønne bioposer fra FIAS. Matavfallsposer kan du hente på gjenvinningsstasjoner eller utvalgte dagligvarebutikker i regionen.

LEVER PLASTEMBALLASJE I EN VANLIG BÆREPOSE
Plastemballasje samles og leveres i en vanlig bærepose som knytes igjen før den legges i dunken på utvidet returpunkt. Sekker med plastemballasje inneholder mye luft, så for at det skal bli plass til mest mulig kan ikke sekk til plastemballasje brukes.

VIL DU HA KOMPOST PÅ HYTTA?
Om du heller vil håndtere eget matavfall med å ha kompost på hytta kan du få tilskudd til komposteringsutstyr.
Les mer og søk på tilskudd til kompostutstyr her.