Sortering

Med disse nettsidene ønsker FIAS å gjøre det lettere for deg å sortere og levere avfall. Innbyggerne i Fjellregionen er flinke til dette, men vi kan bli enda flinkere.

I Norge kaster vi nå femti ganger mer avfall enn vi gjorde i 1950. Dette avfallsberget skaper miljøproblemer, og vi sløser med dyrebare ressurser. Men når du sorterer, bidrar du til å redusere den mengden av avfall som går til deponering eller til forbrenning. Samtidig er du med på å ta vare på ressurser som kan gjenvinnes.

pdfEnkel sorteringsveileder

 Enkel sorteringsveielder på flere språk

Nedenfor finner du ei alfabetisk liste over ulike avfallstyper for sorterin.
På bildene møter du Marte og Jon. De vil vise deg hvordan du best mulig kan sortere og levere avfall.
Alle bilder: "Foto: Sigrid Jansen, Form til fjells as".
: