Nytt returpunkt på Os ved siden av gjenvinningsstasjonen

Nytt returpunkt på Os

FIAS ønsker å tilby så mye sortering som mulig på returpunktene i Fjellregionen. Det er et nasjonalt mål at 65% av avfallet skal gjenvinnes innen 2035. I dag er vi på omkring 40%. Vi jobber derfor med tiltak som kan øke mengden avfall som kan sendes til gjenvinning, og samtidig begrense økning i renovasjonsgebyret gjennom effektiv drift.

19. juni 2024
Stekepanne skal ikke i glass og metall

Viktig med riktig sortering av glass og metall

Vi finner en hel del feilsortering i dunker og containere for emballasje av glass og metall. Hvis det er feil innhold kan vi dessverre ikke tømme. Vi ber deg derfor lese nøye denne informasjonen om hva som skal leveres i dunken, og hva som skal leveres til en gjenvinningsstasjon.
4. juni 2024
To barn går mot et kildesorteringsskap for å kaste en pose. Foto Loop ved Oda Hveem

11 overraskende funn om nordmenns kildesorteringsvaner

Vi tar deg med bak kulissene og avslører 11 fascinerende fakta om kildesortering som både kan overraske og inspirere.
26. januar 2024
to containere merket med FIAS Proff

Priser næringsavfall 2024

Gjennom FIAS Proff tilbyr FIAS renovasjonstjenester for bedrifter og virksomheter i Fjellregionen. Bedrifter er ikke pålagt å betale renovasjonsgebyr, de betaler i stedet for det avfallet de faktisk leverer. Prisene på levering bestemmes etter markedet for avfallshåndtering.

21. desember 2023

Priser for næringsavfall i 2022

Gjennom FIAS Proff tilbyr FIAS renovasjonstjenester til bedrifter og virksomheter i Fjellregionen. Bedrifter er ikke pålagt å betale renovasjonsgebyr, de betaler for avfallet per levering.

22. desember 2022
FIAS 25 år - boklansering

FIAS – et mønstergyldig samarbeidsprosjekt i Fjellregionen

I 2021 er det 25 år siden FIAS ble etablert. Koronapandemien har satt en foreløpig stopper for feiring, men historien er nå samlet mellom to permer, og boka lansert for de ti eierkommunene.

17. november 2021

Farlig avfall

Denne infoen gjelder for husholdning og hytter, har du en bedrift må du gå hit for å se hva som gjelder. Farlig avfall inneholder stoffer som kan skade mennesker og dyr, og føre til alvorlig forurensning.  Det må derfor ikke blandes med annet avfall, men leveres til gjenvinningsstasjonen for forsvarlig behandling. Da unngår vi at […]
21. juli 2020
Utlevering av dunker i SOllia

Utlevering av avfallsdunker

Arbeidet med utlevering av dunker er i full gang, og Stor-Elvdal kommune er først ut. Bildet viser Preben Negård og Tore Gorostuen, som setter ut dunker i Sollia. Foto:Jo Øvergård.

6. mai 2020
Fire dunker med skur og renovasjonsbil

Takk for all den positive responsen

Når det til høsten blir omfattende endringer i renovasjonsordningen i Fjellregionen, er det antagelig den største endringen på 20 år når det betyr endring i kjøkkenbenker og oppkjørsler i hele regionen.

8. februar 2020

Returpunkt

Hytteeiere kan levere: Restavfall Alle kan levere sortert avfall på alle returpunkt: Papp, kartong og papir Glass- og metallemballasje Vi har også noen utvidede returpunkt hvor alle kan levere: Matavfall (leveres i spesialposer som fåes gratis på matbutikker, gjenvinningsstasjonen eller hos kommunen) Plastemballasje (leveres i vanlig bærepose el.l., ikke sekk for plastemballasje pga. kapasitet) Returpunktene […]
14. november 2018
På gjenvinningsstasjonen kan du få hjelp til å sortere

Gjenvinningsstasjoner

Vi har en gjenvinningsstasjon i alle de 10 kommunene vi betjener. Du kan bruke hvilken stasjon du vil, dersom åpningstiden for den nærmeste ikke passer for deg. Åpningstider og kart Gjenvinningsstasjonene har faste åpningstider hele året, og lørdagsåpent enkelte lørdager i sommerhalvåret. Åpningstider og kart Priser Husholdninger og hytteabonnenter kan levere sortert avfall gratis, men […]
13. november 2018

Septik

Ordinær tømming inngår i en kommunal abonnementsordning, og planlagte tømminger dekkes av det kommunale gebyr. Ekstra tømminger faktureres som tilleggstjenester. FIAS tømmer også muldo/utedoer. Ta kontakt med FIAS dersom du har spørsmål om tømming, anlegg, tømmefrekvens ol. i Alvdal, Folldal, Os, Tolga eller Tynset kommune. . For henvendelser om septik-tømming i andre kommuner, ta kontakt […]
9. november 2018